Thiên Long - Hoàng Kim

 

 

 Ảnh Thành Viên


 
Hỗ trợ

 

Link Laucher

Download laucher Client 2.09

 
Tin tức mới
 
 
 

Top HoangKim 12

#
Nhân vật
cs
M.P
1
CuChGame
445
Võ Đang
2
LHSaTaNa
408
Tiêu Dao
3
RainDer
304
Cái Bang
4
24hNhEm
304
Tiêu Dao
5
BHp
285
Nga My
6
ngTrm
269
Tiêu Dao
7
Google
261
Tiêu Dao
8
NamT߾c
250
Nga My
9
ThuX
229
Cái Bang
10
TThn
226
Tiêu Dao
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

Top HoangKim 11

#
Nhân vật
cs
M.P
1
MaDao
417
Tiêu Dao
2
Ht
318
Tiêu Dao
3
DuyNo1
301
Võ Đang
4
NguynVy
300
Cái Bang
5
Minh
289
Cái Bang
6
B
264
Cái Bang
7
V Khuyt
240
Nga My
8
ARBMo
230
Tiêu Dao
9
DreamHigh
209
Võ Đang
10
TieuNgoc
204
Cái Bang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

Top HoangKim 10

#
Nhân vật
cs
M.P
1
Long
228
Võ Đang
2
kill6
90
Cái Bang
3
NBiTaKuN
87
Nga My
4
NhiHieu
78
Cái Bang
5
K0aTa0
74
Cái Bang
6
TaoNgc
59
Tiêu Dao
7
IЮNht
53
Cái Bang
8
Nam
51
Võ Đang
9
Niau
45
Cái Bang
10
buhet
44
Nga My
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

Top HoangKim 9

#
Nhân vật
cs
M.P
1
Longthn
449
Võ Đang
2
PhongThn
348
Tiêu Dao
3
YenNamThin
306
Cái Bang
4
MiDu
292
Tiêu Dao
5
LinhSaker
290
Tiêu Dao
6
Lng
279
Tiêu Dao
7
QuanV
248
Thiếu Lâm
8
TriuTLoG
229
Võ Đang
9
THHng
228
Cái Bang
10
CfСng
216
Cái Bang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.


#
Nhân vật
cs
M.P
1
Cha
901
Võ Đang
2
PKhx
795
Cái Bang
3
HngNga
753
Nga My
4
ThnSt
734
Cái Bang
5
ZzKetThuczZ
733
Cái Bang
6
cTn
714
Võ Đang
7
Cng
713
Cái Bang
8
HoaLuLy
576
Nga My
9
TrniKa
558
Cái Bang
10
LyThng
555
Võ Đang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
Thiên Long - Hoàng Kim
Thử Nghiệm Từ Mã Nguồn Tại : http://gamezone.vn