Ảnh Thành Viên
 
 
 
Hỗ trợ
 

 

Link Laucher

  Download laucher Client 2.09
   
 
 
 
 
 
HK 14

#
Nhân vật
cs
M.P
1
toDmTc
134
Nga My
2
New
111
Cái Bang
3
Nee
109
Tiêu Dao
4
Nah
100
Cái Bang
5
EmHQuch
96
Cái Bang
6
ngTrm
95
Cái Bang
7
MaThiuGia
89
Cái Bang
8
BHp
89
Nga My
9
NgcLinh
87
Nga My
10
N߾cMt
84
Cái Bang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
HK 13:

#
Nhân vật
cs
M.P
1
PrincessH
182
Nga My
2
MamQua
158
Cái Bang
3
NamLinh
145
Cái Bang
4
CnZt
141
Cái Bang
5
Bin
135
Võ Đang
6
Pi
133
Cái Bang
7
А T
130
Tiêu Dao
8
Mu нn
110
Nga My
9
MaBngm
110
Nga My
10
STHoNhn
104
Cái Bang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
 
Thiên Long Hoàng Kim
Thử Nghiệm Từ Mã Nguồn Tại : http://gamezone.vn